Stypendium Artystyczne Achima Gabora

Z przyjemnością informujemy że tegoroczną laureatką Stypendium Artystycznego Achima Gabora ufundowanego przez firmę GABOR AG została Klaudia Eckert studentka II roku studiów magisterskich Instytutu Sztuki UO. Do finałowej trójki...
Opolskie Odyseje

Opolskie Odyseje

W dniach 4-6 lipca trwać będzie artystyczna część projektu OPOLSKIE ODYSEJE realizowana przez Instytut Sztuki UO. Opolskie Odyseje to projekt artystyczno-naukowy realizowany przez Instytut Sztuki UO wraz z Instytutem Socjologii UO. Wpisuje się...
Dyplomy 2014

Dyplomy 2014

Od 3 lipca trwają wystawy dyplomowe studentów Instytutu Sztuki UO pod wspólnym tytułem Dyplomy 2014. Jak co roku prace można oglądać w trzech miejscach; Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu (3-20 lipca), Urzędzie Marszałkowskim w Opolu...