Rejestracje na przedmioty w semestrze letnim 2023-24

Rejestracje na przedmioty w semestrze letnim 2023-24

Informujemy że w  dniu 01.03.2024 o godz. 12:00 rozpocznie się II tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24. Tura ta będzie trwała...
Mija – wystawa studentek i studentów 1 roku studiów MGR

Mija – wystawa studentek i studentów 1 roku studiów MGR

Mija – wystawa studentek i studentów 1 roku studiów MGR z pracowni multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.  wernisaż: 22.02.2024 godzina 17:00 Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki wystawa będzie dostępna...